Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanır. Sürdürülebilirlik kavramı üç temelden oluşur: ekonomik, çevresel ve sosyal – gayri resmi olarak kâr, gezegen ve insanlar olarak da bilinir. Şirketler, atıkları azaltma, yenilenebilir enerjiye yatırım yapma ve daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışan kuruluşları destekleme gibi eylemler yoluyla sürdürülebilirliğe yönelik kamu taahhütlerinde giderek daha fazla yer almaktadır.

Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanır.

Sürdürülebilirlik Nasıl Çalışır?

Sürdürülebilirlik, işletmeleri, gelecek çeyreğin kazanç raporu gibi kısa vadeli kazançlar yerine, uzun vadede çevresel, sosyal ve insani etki açısından kararlar oluşturmaya teşvik eder. Onları, ilgili ani kar veya zarardan daha fazla faktörü dikkate almaya yönlendirir. Şirketler, belirli bir yıla kadar sıfır atık ambalajlama taahhüdü veya genel emisyonları belirli bir yüzde oranında azaltmak gibi sürdürülebilirlik hedefleri belirlediler.

Bu şirketler, emisyonları azaltarak, enerji kullanımlarını azaltarak, ürünleri adil ticaret kuruluşlarından tedarik ederek ve fiziksel atıklarının uygun şekilde ve mümkün olduğunca küçük bir karbon ayak iziyle bertaraf edilmesini sağlayarak sürdürülebilirlik ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Sürdürülebilirlikle İlgili Zorluklar

Sürdürülebilirlik için baskı, enerji üretimi gibi, odak noktasının mevcut rezervlerdeki düşüşü geride bırakacak yeni yataklar bulmaya olduğu alanlarda belirgindir. Örneğin bazı elektrik şirketleri, rüzgâr, hidroelektrik ve güneş gibi sürdürülebilir kaynaklardan enerji üretimi için hedeflerini kamuoyuna açıklıyor.

Tüketicinin tepkisine en duyarlı olan şirketlerin çoğu, genellikle perakendeciler ve restoranlar, karbon ayak izlerini, ambalaj atıklarını ve hayvanların acısını azaltmak için sürdürülebilirlik planlarını duyurdu.

Bu, bazı yatırımcıların, en azından şirketler finansal ve ticari uygulamalarıyla daha şeffaf hale gelene kadar sürdürülebilir yatırımlardan uzak durmasına neden oldu.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!

sustainability