MODİFİYE ATMOSFER PAKETLEME (MA/MH) NEDİR?

What Is Modified Atmosphere Packaging?

Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP), kapalı paket içindeki belirli malın etrafındaki gazların bileşimindeki değişikliğe dayanır. Ambalajdaki azalan O2 seviyesi boyunca CO2 seviyesindeki yükselme, depolanan meyve ve sebzelerin solunum hızının azalmasına ve fizyolojik ömrünün uzamasına neden olur.

MAP paketleri, salınan etilen gazını modifiye atmosferden boşaltarak çürüme, bozulma, yaşlanma ve olgunlaşma olasılığını ortadan kaldırır. MAP paketleri, optimum bağıl nemi sağlayarak modifiye edilmiş atmosferi zenginleştirir ve ağırlık kaybını tamamen engeller. Ancak asla taze ürünlerin mikrobiyal bozulmasına neden olacak su dolu bir atmosfer oluşturmaz.

MAP paketinde biriken gazların seviyesi, ürünün solunum hızı, depolama sıcaklığı, ürün ağırlığının yarı geçirgen film alanına oranı ve diğer birkaç faktör tarafından üretilir. MAP paketleri geliştiren polimer mühendisleri, kritik gelişmeleri mümkün kılarak MAP’in taze ürün pazarında daha rekabetçi ve başarılı olmasını sağlamıştır. Filmin kendine has özellikleri var.

Elevation in the CO2 level along the decreased O2

MAP AMBALAJ ÇALIŞMA ESASI NEDİR?

What Is Modified Atmosphere Packaging?

MAP poşetleri gaz değişimini kontrol edebilen yarı-geçirgen filmden üretilmektedir. Filmin yarı geçirgen karakteri filmin yapısında yer alan bazı akıllı moleküllerin etkinliği esasına dayanmaktadır. Bu moleküller paketin içerisine O2 girişine ürün tarafından tüketilen ve dengelenen oranda girmesine izin verir. Aynı şekilde paket içinde oluşan CO2, ürün tarafından üretilen CO2 engellenerek atılmalıdır. Ayrıca, bu ortam, hastalık üretme koşulları ya da yüksek CO2 seviyelerinin yaratacağı zararlar oluşmadan çok hızlı bir şekilde sağlanmalıdır. MA paketleri salınan etilen gazını modifiye edilmiş ortamdan dışarı atar ve böylece çürüme, bozulma, yağlanma ve olgunlaşma ihtimalini yok eder. MA paketleri modifiye edilmiş atmosferi en uygun bağıl nemi sağlayarak zenginleştirir ve ağırlık kaybını tamamen engeller. Buna karşılık, asla taze ürünlerin mikrobik bozulmasına neden olacak suya doygun bir ortam (atmosfer) oluşturmaz.

MAP  TEKNOLOJİ

MAP paketlerinde biriken gazların seviyesi ürünün solunum yapma oranı, depolama sıcaklığı, ürün ağırlığının yarı geçirgen film alanın ürün ağırlığına orantısına ve bazı diğer etkenlerle oluşmaktadır. MAP paketlerini geliştiren polimer mühendisleri çok önemli gelişmeler sağlayarak MAP’ın taze ürün pazarında daha rekabetçi ve başarılı olmasını sağladılar. Filmin çok eşsiz özellikleri mevcuttur.

  • Isıya göre geçirgenlik
  • Mikro delikler kullanarak gaz geçişinin arttırılması?
  • Makine ile kullanılabilirlik
  • Yüksek basım kalitesi
  • Sızdırmaz kapatma imkanı

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!