R&D Studies
R&D Studies

AYPEK Dünyadaki teknolojik gelişimlere paralel olarak yenilik odaklı Ar-Ge çalışmaları yapmakta ve çalışmalarını “Müşteri İçin Teknoloji” anlayışıyla sürdürmektedir.

Ar-Ge Bölümünün temel stratejileri şu başlıklar altında toplanabilir:

  • Üniversite – Sanayi işbirliği çerçevesinde üniversiteler ve araştırma merkezleri ile yakın ilişkilerin kurulması ve ortak projelerin yürütülmesi,
  • Yenilikçi ürünler geliştirilmesi, ürün iyileştirilmesi, prototipler ve patentler geliştirilmesi,
  • Yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ve incelenmesi, kısa, orta ve uzun vadeli teknolojik yol haritasının tanımlanması, fikirlerin ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi,
  • Başta gıda ürünleri olmak üzere her türlü ürüne has yeni film yapılarının geliştirilmesi ve ambalaj tasarımı için bilimsel yaklaşımlar kullanılarak formülasyon hazırlanmasıdır.

İleri teknolojik cihazlarla donatılmış Ar-Ge laboratuvarımızda plastikler ve özellikle esnek filmler, bariyer filmler ve hijyen ürünleri ile ilgili birçok mekanik, fiziksel testler uluslararası standartlar ve test metotları kullanılarak yapılmaktadır.

Ar-Ge laboratuvarımızda bulunan bazı önemli test ve analiz cihazlarımız şunlardır:

  • Filmlerin bütün mekanik ve optik testleri
  • Filmlerin yapısal testleri
  • Filmlerin oksijen ve nem geçirgenlik testleri
  • Filmlerin migrasyon analizi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!