AYPEK Dünyadaki teknolojik gelişimlere paralel olarak yenilik odaklı Ar-Ge çalışmaları yapmakta ve çalışmalarını "Müşteri İçin Teknoloji" anlayışıyla sürdürmektedir.

Ar-Ge Bölümünün temel stratejileri şu başlıklar altında toplanabilir:

 • Üniversite - Sanayi işbirliği çerçevesinde üniversiteler ve araştırma merkezleri ile yakın ilişkilerin kurulması ve ortak projelerin yürütülmesi,
 •    
 • Yenilikçi ürünler geliştirilmesi, ürün iyileştirilmesi, prototipler ve patentler geliştirilmesi,
 •  
 • Yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ve incelenmesi, kısa, orta ve uzun vadeli teknolojik yol haritasının tanımlanması, fikirlerin ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi,
 •  
 • Başta gıda ürünleri olmak üzere her türlü ürüne has yeni film yapılarının geliştirilmesi ve ambalaj tasarımı için bilimsel yaklaşımlar kullanılarak formülasyon hazırlanmasıdır.

İleri teknolojik cihazlarla donatılmış Ar-Ge laboratuvarımızda plastikler ve özellikle esnek filmler, bariyer filmler ve hijyen ürünleri ile ilgili birçok mekanik, fiziksel testler uluslararası standartlar ve test metotları kullanılarak yapılmaktadır.

Ar-Ge laboratuvarımızda bulunan bazı önemli test ve analiz cihazlarımız şunlardır:

 • Filmlerin bütün mekanik ve optik testleri
 •    
 • Filmlerin yapısal  testleri
 •  
 • Filmlerin oksijen ve nem geçirgenlik testleri
 •  
 • Filmlerin migrasyon analizi
 •  
TOP